عاشقانه های بی پایان  

دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم 
دوست دارم حسینم دوست دارم همه کسم دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم 
دوست دارم زندگیم دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم
دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم
دوست دارم دوردونم دوست دارم خرسی لپ قرمزی من
دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من 
دوست دارم عشق اول و آخر وهمیشگی من دوست دارم صبورم
دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم 
دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیز

ادامه مطلب  

ای گل رعنا  

ترا ای عشق دوست می دارم 
به یک دل نه صد دل دوست می دارم 
ترا ای گل رعنایم دوست می دارم 
به باغ گل های بوستانم دوست می دارم 
ترا ای بهترین گلشنم دوست می دارم 
به زیبایی شهد گل های گلستانم دوست می دارم 
ترا ای معشوق محبوبم دوست می دارم
به عشق عاشقانه مان دوست می دارم 
ترا ای زیباروی دوست می دارم 
به زیبای گل رعنایت دوست می دارم 
سروده سروش فرشیدی فر
 
 
 

ادامه مطلب  

 

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شبها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم: تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!من ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یك دهان شد هم آواز با ما:تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

ادامه مطلب  

 

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که اب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفتدوست می دارم ...تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت کردن به ارزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می د

ادامه مطلب  

شعر نام جاویدان صبح امید وطن  

 
نام جاوید وطن صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه‌ی جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم بشنو سوز سخنم برای دیدن ادامه ی مطلب بر روی گذینه ی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب  

ایران  

من در ایران زندگی می کنم. ایران کشوری زیبا و بزرگ است. تاریخچه ی کشورم بسیار درخشان و طولانی است. بسیاری از دانشمندان ، هنرمندان ، نویسندگان ، شاعران و … بزرگی که کشفیات مهمی داشتند ایرانی هستند.
من وطنم را دوست دارم چون در آن به دنیا آمده ام و همان جا بزرگ شده ام. وطنم برای حفاظت و آزادی مردم شهیدان زیادی داده است.
واکنون ایران مانند خورشیدی در خاورمیانه می درخشد و دانشمندان آن تلاش می کنند تا ایران را به قله های موفقیت برسانند و ما دانش آموزا

ادامه مطلب  

روزگار من....  

 
من روزگار غربتم را دوست دارم
این حس و حال و حالتم را دوست دارم
 
 
یک عکس کوچک توى جیبِ کیفِ پولم
تنها ترین هم صحبتم را دوست دارم
 
بر عکس آدم هاى دل بسته به دنیا
هر تیک و تاکِ ساعتم را دوست دارم
 
امروز دوباره خاطرت مهمان من بود
مهمانى بى دعوتم را دوست دارم
 
هر چند باعث مى شود هر روز ببارم
اما دل کم طاقتم را دوست دارم
 
عادت شده این گریه هاى بى تو ، هر چند
مى خندى امّا من عادتم را دوست دارم
 
                                                         "مهران"

ادامه مطلب  

دوست دارم تو را  

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست دارم...
تو را بخاطر دوست داشتن دوست می دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت
تو را بخاطر خاطره ها، پشت کردن به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم
تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم
تو را به اندازه همه کسانی که نخواهم دید دوست می دارم
اندازه قطرات

ادامه مطلب  

دوست دارم تو را  

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست دارم...
تو را بخاطر دوست داشتن دوست می دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت
تو را بخاطر خاطره ها، پشت کردن به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم
تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم
تو را به اندازه همه کسانی که نخواهم دید دوست می دارم
اندازه قطرات

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

من تو را دوست دارم.  من کنار تو بودن را با تمام بی تفاوتیهایت دوست دارم. من شبهای سکوت و پر از خیالت را، وسعت نگاهت را، نوازش دستانت را دوست دارم. من تو را تنها بخاطر خودت دوست دارم. اما تو..........
افسوس که هیچگاه نفهمیدی که چقدر دوستت دارم......
 

ادامه مطلب  

 

 
 به خدا قسم که هرگز، نروی وطن ز یادم به وطن هماره مستم، به وطن همیشه شادم همه هستی ام تو باشی، تویی آن شکوه هستی وطنم اگر نباشد، به جهان بگو چه بادم؟ به خیال خام، آمد، زِ منَ ت بگیرد اما [1] ز عدو چه جان گرفته!!...، به جهان غم ستادم هله شاد سرزمینم ، گهرم ، ز خاک پاک ات که به فتوی امام ، وجبی به غم ندادم به خدا اگر امامم، نبُد آن زمانه در بَر نه تو بودی و نه شوری، نه به عشق امتدادم وطنم قسم به نامت، به خدای حیِّ سبحان گره ها ز گیسـوانت، به دو دستِ خ

ادامه مطلب  

 

این است زندگی من
دوست داشتن تو
دوست دارم از همه دنیا ،سهم فکر کردن هایم به تو بیشترین حجم حافظه ام را پرکرده باشد...
دوست دارم ساعت ها با تمام کتاب ها،فیلم ها،آهنگ ها وتمام آدم های اطرافم کلنجار برم و در آخر باز تو را دوست داشتنی تر از همه ببینم...
دوست دارم به توفکر کنم و به آینه نگاه کنم و خودم را با دوست داشتنت ؛دوست داشتنی تر از هر روز ببینم...
دوست دارم به تو فکر کنم!
 

ادامه مطلب  

تو را دوست دارم......  

من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم
 
چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم
 
 
نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی
من ای حس مبهم تو را دوست دارم
 
سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم
به اندازه‌ی غم تو را دوست دارم
 
بیا تا صدا از دل سنگ خیزد
بگوییم با هم: تو را دوست دارم
 
جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما
تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

ادامه مطلب  

بی تابی  

 
 
دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارمروزای روشن آفتابی رو خیلی دوست دارمبا هوای تو توی کوچه های دلواپسیغروب مبهم سرخابی رو خیلی دوست دارمباخیال تو اگه باشه خیالی ندارمشب تا صبح گریه و بی خوابی رو خیلی دوست دارممیدونم یه روز میای عمریه بی قرارتمانتظار تو و بی تابی رو خیلی دوست دارمدوست دارم طناب ماه رو بگیرم بالا برمواسه این شبای مهتابی رو خیلی دوست دارمدوست دارم طناب ماه رو بگیرم بالا برمواسه این شبای مهتابی رو خیلی دوست دارم

ادامه مطلب  

مرغ باغ ملکوتم  

روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم ؟ آخر ننمایی وطنم
مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بود است مراد وی از این ساختنم
جان که از عالم علوی است یقین می دانم
رخت خود باز بر آنم که همان جا فکنم
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم
کیست در گوش که او می شنود آوازم
یا کدام است سخن

ادامه مطلب  

میم مثله مادر  

 
کاشکی میشد بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم...................
چقدر مثه بچگی هام لالایی هاتو دوست دارم......................
سادگی هاتو دوست دارم خستگی هاتودوست دارم...........
چادر نماز زیر لب خدا خدا تو دوست دارم..................سایت عاشقانه عشقولیا

ادامه مطلب  

شعروطن ازفضل الله آبشنگ  

با هزاران گله ودرد سلامبا تو دارم چندین کلام
ای ایران نماد اتحاد بودیتو نه لایق این انتقاد بودی
ای که بودی در جهان معمارسایه ات نیست درون بازار
پر ز نور بودی نسان فانوسامروز خموش شدی افسوس
تو بودی با جهان کردی دعواچرا اسم تو نیست در دنیا
زمانی تو بودی حاکم جهانچرا یکباره گشتی ویران
گمانم حاکم شدن تمام جهاننباشد در توان وطنم ایران
بی تدبیر شدیم ز هم جدااین نبود برای تووطنم سزا
به تو باید گفت ایران مرحباکه به این درد شدی مبتلا
چنان عمیق رفتی ب

ادامه مطلب  

شعروطن ازفضل الله آبشنگ  

با هزاران گله ودرد سلامبا تو دارم چندین کلام
ای ایران نماد اتحاد بودیتو نه لایق این انتقاد بودی
ای که بودی در جهان معمارسایه ات نیست درون بازار
پر ز نور بودی بسان فانوسامروز خموش شدی افسوس
تو بودی با جهان کردی دعواچرا اسم تو نیست در دنیا
زمانی تو بودی حاکم جهانچرا یکباره گشتی ویران
گمانم حاکم شدن تمام جهاننباشد در توان وطنم ایران
بی تدبیر شدیم ز هم جدااین نبود برای تووطنم سزا
به تو باید گفت ایران مرحباکه به این درد شدی مبتلا
چنان عمیق رفتی ب

ادامه مطلب  

نمونه سوال نگارش  

1-در عبارت های زیر منادا و ندا را مشخص کنید؟
الف- ای وطن همچو جان در هر بدن.
ب- خدایا مستضعفان جهان را پیروز بگردان.
ج- ای نگهبان وطن موقع جان بازی توست.
د- مامان باران می بارد؟
2-متن زیر را تا یک بند ادامه دهید؟
وطنم را دوست دارم زیرا.....................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3-در بیت های زی

ادامه مطلب  

دوست دارم..........  

 
دوست دارم درشبی با خلوتت خلوت کنمبا همه دلسردی ات میل تورا رغبت کنم دستهایت را بگیرم چشم در چشمم شویبا تمام اشتیاق از حرف دل صحبت کنم دوست دارم شانه برموهای پرپشتم زنیتا شبت را با حضورم غرق در لذت کنم کنج آغوشت خودم را جا کنم دیوانه وارزیرکانه از تماس بوسه ات غفلت کنم دوست دارم مرهم حس پریشانم شویتا که برآرامش دل بستنت عادت کنم با همه دلبستگی هایم بگویم حاضرمخانه ی مهر دلم را با دلت قسمت کنم دوست دارم با نوازشهایت عاشق ترشومتا ببینی بی تو

ادامه مطلب  

من یک دخترم  

من یک دخترم ....
بعضی وقتا دلم میخواد توآسمون پرواز کنم مثل پرنده ها یا قاصدکا . ..
دوست دارم شعر بخونم ، زیر بارون خیس بشم 
دوست دارم موهامو ببافم، انگشتامو لاک بزنم  ، دوست دارم تموم روسری های رنگی دنیا را داشته باشم ...
دوست دارم شهربازی برم ،پشمک و آبنبات چوبی بخورم ، شیطنت کنم 
دوست دارم زنده باشم زندگی کنم وصدای خنده هام دنیا راپرکنه 

ادامه مطلب  

 

وطنم ای شکوه پابرجا                                       در دل التهاب دورانهاکشور روزهای دشوار                                        زخمی سربلند بحرانهاایستادی بر جنگ رودررو                                    خنجر از پشت می زند دشمنگویی از ما در نهان بر ما                                     وطنم پشت حیله را بشکنرگت امروز تشنه عشق است                            دل رنجیده خون نمی خواهددل تو تا ابد برای تپش            

ادامه مطلب  

♡ I'm a girl ♡  

♡من یک دخترم♡
باتمام احساساته دخترانه؛؛
زیبایی را دوست دارم
شیطنت را دوست دارم
باتو زیر باران دویدن ورقصیدن را دوست دارم
نوازش را دوست دارم و…
تا می توانم….
به لبخند ها وشیطنت های دخترانه ام…..
ادامه میدم . . .!
هنوز…
هیچکس لیاقت خانوم شدنم را ندارد!

ادامه مطلب  

دوست دارم  

دوست دارم
با تو باشم
در یک خواب
طولانی و بی انتها
دوست دارم
صبحی را با دیدن
چشمانت اغاز کنم
دوست دارم
در مسیر عشق
شریکی نداشته باشم
     غیر از
نفسهایت که مخلوط
نفسهایم شده باشد
و من تا انتهای مسیر
دستت را رها
نخواهم کرد
 جلیل میاحے

ادامه مطلب  

آقا جانم  

ندانم کدامین روز باشد وقت مردنم و ندانم آن وقت کدامین لباس باشد بر تنم و کدامین انسان باشد همدمم نمیدانم اما دوست دارم بعد از مردنم بشود خاک این تنم این دست و سر و صورتم این چشم و پا و گردنم بشود خاک و از آن خاک بروید سبزه و گل, شمشاد و از آن سبزی و گل, دلی شود شاداب یا کودکی شود خندان
ندانم کجا باشد جای مردنم و ندانم پیش دوست باشم یا دشمنم و ندانم جوان باشم یا پیر گرسنه باشم یا سیر بینا باشم یا کور خواب باشم یا هوشیار فرزنددار باشم یا ابتار  اما د

ادامه مطلب  

ترو دوست دارم...  

هر روزمپره از یاد و خاطره های تو میشهکاش چشمامجای این یاد و خاطره توو چشمات باشه
بارونی میشه چشمام به یاد اون روزااز دوریت میسوزه قلبم هر لحظه هر جاآتیش این دل نداره تمومی اصلااز درد دوریت میدونم میمیرم حتما
تو رو دوست دارم اصلابه من نگو که عاشقت نشمتو رو دوست دارم حتییه بار نشد بگی که عاشقم
تو رو دوست دارم اصلابه من نگو که عاشقت نشمتو رو دوست دارم حتییه بار نشد بگی که عاشقم
من عاشق هر خنده و حرف و نگاتمچشماتو وا کن من پیش پاتمباور کن از دستم

ادامه مطلب  

 

تورو دوست دارم مثل حس نجیب خاک غریبتورو دوست دارممثل عطر شکوفه های سیب تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیادچطور پس دلت میاد منو تنها بزاریتورو دوست دارم مثل لحظه ی خواب ستاره ها تورو دوست دارممثل حس غروب دوباره ها تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیادنگو پس دلت میاد منو تنها بزاریتوی آخرین وداع وقتی دورم از همه چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنهتورو میسپرم به خاک تورو میسپرم به عشق برو با ستاره هاتورو دوست دارم مثل حس دوباره ی تولدت

ادامه مطلب  

 

جمعه های سرد و ابری را دوست دارم . کدوی داغ و شیره ی انگور را دوست دارم . ولو شدن و کتاب خواندن توی نور ِ کم را دوست دارم . ایستادن پشت پنجره ی باران خورده و گوش دادن به آهنگ ِ خداحافظ تهران ِ فریدون اسرایی و چای خوردن و فکر کردن به او را دوست دارم . سکوت ِ رخوت آور خانمان را ، آش گرم ِ سر ظهر و خواب بعدش را ،  ماست ِ بز را کنار شام و لرزیدن ِ بعدش را دوست دارم . من اگر از اینجا بروم دلم برای جمعه هایش تنگ میشود  ... برای جمعه هایش ...

ادامه مطلب  

تنهایی  

 
تنهایی دوست دارم چون هیچ کــس نیست که دلمو بشکنهـ... :)
تنهایی دوست دارم چون با وجودت فقط به خــودم تکیه میکنمـ... :)
تنهایی دوست دارم چون منو خودم دوستــای خوبی شدیم برای همـ... :)
تنهایی دوست دارم چون هیچ منتــی رو سرم نیست چون به کسی محتــاج نیستم چون همه رو شــناختمـ... :)
چون تنهـــایی هـــیـــچ وقت تنهـــام نذاشته :)

ادامه مطلب  

تنهایی  

تنهایی..
 
تنهایی خود را مقدس می دارم...
    تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافتم
     در تنهایی خود می مانم...
روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم....
      تنهایی را دوست دارم چون بی وفا نیست
تنهایی را دوست دارم چون تجربه اش کرده ام
        تنهایی را دوست دارم چون عشق دروغین در آن نیست
تنهایی را دوست دارم چون در خلوت و تنهاییم ..
         در انتظار خواهم گریست و هیچ کس اشکهایم را نمیبیند..
جز  او  که همه کسم هست ..... او ....خدا میباشد و بس...
آری خداااااا

ادامه مطلب  

تنهایی  

تنهایی..
 
تنهایی خود را مقدس می دارم...
    تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافتم
     در تنهایی خود می مانم...
روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم....
      تنهایی را دوست دارم چون بی وفا نیست
تنهایی را دوست دارم چون تجربه اش کرده ام
        تنهایی را دوست دارم چون عشق دروغین در آن نیست
تنهایی را دوست دارم چون در خلوت و تنهاییم ..
         در انتظار خواهم گریست و هیچ کس اشکهایم را نمیبیند..
جز  او  که همه کسم هست ..... که جز او کس ندارم ....خدا میباشد و بس..

ادامه مطلب  

 

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام، دوست می دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام، دوست می دارم. برای خاطر عطر نان گرم، برای خاطر برفی که آب می شود، و برای خاطر نخستین گل ها، تو را به خاطر دوست داشتن، دوست می دارم. تو را به جای همه کسانی که دوست نمی دارم، دوست می دارم. (پل الوار)

ادامه مطلب  

 

 
 
دلم برای فضای خونه تنگ شده....
نه جانم، من حس آزادی خونمونو بیشتر دوست دارم
من خودم بودنو بیشتر دوست دارم....
من دروغ نگفتن و راضی بودن از خودمو بیشتر دوست دارم...
من نمیدونم تو این محیط بازاری مردونه دارم چیکار میکنم!؟
من فارغ بودن رو بیشتر دوست دارم...
من دارم چیکار میکنم تو اینجا...؟
دارم چیو یاد میگیرم؟
به کجا میخوام برسم؟
پول؟
چقدر؟
تا کجا؟
من دخترم.... بین اینهمه مرد مکاره بازاری چیکار میکنم؟
من نمیفهممشون....
باید کار خودمو راه بندازم...

ادامه مطلب  

 

تو را دوست دارم بیشتر از نوشتنِ آخرین سطرِ مشق های مدرسه ؛ بیشتر از تقلب در امتحانحتی بیشتر از بستنی های قیفیِ قدیمپفک های طعمِ پنیرتو را بیشتر از توپهای پلاستیکیکوچه های خاکی(این را که میدانی چه قدر بود!)بخدا تو را از خوابِ نرسیده به صبح هم، بیشتر دوست دارمبیشتر از صبح های جمعهعصرهای لواشک،آلوچهتو را از زنگهای تفریح همبیشتر دوست دارم..بیشتر از خیلی ؛ بیشتر از زیاد!
من تو را یك عالمه دوست دارم...

ادامه مطلب  

دنیای وارونه  

این پست رو تا اخر بخونید امروز یه دوستی برام فرستاده که دلم نیومد اینجا آپش نکنم
-------------------------
سیگار های بهمنش را دوست دارمبوی بد پیراهنش را دوست دارمگفتند دیوانه! شنیدی زن گرفته؟دیوانه ام ، حتی زنش را دوست دارم!

ادامه مطلب  

111 سال پس از آن روز : دکتر غلامحسین صدیقی : فیلسوف میهندوست  

111 سال پس از آن روز : دکتر غلامحسین صدیقی : فیلسوف میهندوست
میهندوست هستم به هزار دلیل ، و بهمین دلیلِ هزاردلیلی تمام میهندوستان جهان را به عنوان افرادی بصیر و به خصوص حقشناس ، دوست دارم ؛ به خصوص ایرانیان را که بیش از همه دوست دارم . یکی از استادان بزرگ فلسفه و جامعه شناسی جهان ، از دانشجویان نخبه دانشگاه سوربن فرانسه ، را پس از اینکه وزیر کشور یک حکومت انقلابی شده بود و آن حکومت طی کودتائی نامشروع ساقط شده بود به زندانی مرطوب و مجموعا" غیر بهد

ادامه مطلب  

تولد خانوووووومم  

عزیییز دلم بهترینم خانومم تاج سرم  تولدت مبارک به دنیا امدنت مبارک به دنیای کوچیک من اومدنت مبارک ممنونم از خدا که فرشته ای مثل تو رو به من داده ممنونم که دنیای من شدی دنیامو زیبا کردی ازت به خاطر همه ی خاطرات خوبی که برام ساختی ممنونم به خاطر اینکه بهم یاد دادی زندگی کنم برای خودم برای دلم برای تو ....
تولدت بارها و بارها مبارک بهترینم یه متنی هم هست که میدونی من عاشقشم 
چند سال پیش...تولدت برات تکست کردم
تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوس

ادامه مطلب  

مصاحبه با استلا  

سلام اسم من استلاهست و در مدرسه ی الفیا جادوگری میکنم. من دوست ها ی زیادی دارم٬ ایشا٬ تکنا٬ فلورا٬ میوسا٬ بولوم. من زندگی خیلی خوبی دارم نیروی من خورشید است که تمام دوستانم این را می دانند شاید.بعضی ها اسم من را ندانند. من لباس هم طراحی میکنم که بعضی وقتها هم خوب میشود من یک دوست به نام براندون دارم ما همدیگر را دوست داریم ولی بعضی وقتها با هم قهر می کنیم. توی ادامه مطلب یک عکس از من برندون گذاشته. 
 
ممنون استلا امید وارم موفق باشی.

ادامه مطلب  

آهای  

آهای عشق همیشگیم بیا به هم بگیم دوست دارم
 
آهای تو که تازگی ها عشق من شدیا دوست دارم
 
انقدر تو رو دوست دارم که باورش آسون نیست
 
آخر میشی مال خودم دنیا که بی قانون نیست
 
اینقدر تو رو دوست دارم که صد دفعه هم بمیرم
 
باز عاشق تو میشم و باز دستاتو میگیرم
 
♫♫♫
 
دانلود آهنگ جدید علی عبدالمالکی به نام آهای
 
♫♫♫
 
آهای دار و ندار من دنیام نذاره من دوست دارم
 
آهای به هیچکی دل نبند تا میتونی بخند دوست دارم
 
انقدر تو رو دوست دارم که باورش آسون نیس

ادامه مطلب  

صفحه چهارم کتاب ( فصل های عجیب ...)  

بهار را دوست دارم : زنده است درست متفاوت من ، راست می گویند ادم تفاوت هارا دوست دارد . به خصصو چیز هایی که متفاوت با خود ادم باشد .
تابستان را دوست دارم : گرمایش ذوب می کند سرمای وجودم را ، متنفر از این گرما که یخ وجودم را اشک میکند . 
پاییز را دوست دارم : ریز ریز می شود ، کم کم میمیرد ، ارام ارام جان می دهد . چه جالب من را درست به یاد خودم می اندازد این فصل را دوست دارم شاید وجودم را در این فصل جاگذاشته ام !
زمستان را بسیار دوست دارم : شاید چون اینده نز

ادامه مطلب  

گشت‌زنی سید حسن نصرالله در حلب  

به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه عکاظ مدعی شد: «دیده شدن بادیگارد شخصی سید حسن نصرالله در حلب، باعث شده تا بسیاری از محافل سیاسی به حضور شخص سید حسن نصرالله در حلب اطمینان پیدا کنند.»به نوشته عکاظ، کاربران شبکه های اجتماعی تصویری از بادیگارد شخصی دبیرکل حزب الله منتشر کرده اند که وی را در حال گشت زنی در حلب نشان می دهد ولی تصویر دیگر سرنشینان خودرو در این تصویر نشان داده نشده بود.این روزنامه در ادامه نوشت: حزب الله تاکنون خبر حضور محافظ شخصی نص

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1